ኢንሹራንሶች

ኢንሹራንሶች

Africa Insurance Company s.c

Addis Ababa
P.O. Box 12941
Tel: +251-116-637716/17/18/19
Email: africains@ethionet.et
Website: www.africaInsurance.com.et

Lion Insurance Company s.c

Addis Ababa
P.O. Box 26281/1000
Tel: +251-116-187000, +251-116-188800
Fax: +251-116-632940, +251-116-611552
Email: lionInsurance@ethionet.et
Website: www.anbessaInsurance.com

Nyala Insurance Company s.c

Addis Ababa
P.O. Box 12753
Tel: +251-116-626667
Fax:+251-116-626706
Website: www.nyalaInsurance.com

Abay Insurance Company s.c

Addis Ababa
P.O. Box 5879
Tel: +251-115-500000/535300
Fax: +251-115-157690
Email: info@abayInsurance.et
Website: www.abayInsurance.et

Oromia Insurance Company s.c

Addis Ababa
P.O. Box 10090
Tel: +251-115-503138 (Head Office), +251-911-512289, +251-911-512290, +251-911-512291
Fax: +251-115-503192 (Head Office)
Email: oromiaInsurance@ethionet.et
Website: www.oromiaInsuranceCompany.com.et

Awash Insurance Company s.c

Addis Ababa
P.O. Box
Tel: +251-115-570001
Fax: +251-115-570208
Email: aic@ethionet.et
Website: www.awashInsurance.com

Nib Insurance Company s.c

Website: www.nibInsuranceethiopia.com

The United Insurance Company s.c

Website: www.unitedinsurancesc.com

Berhan Insurance Company s.c

Addis Ababa
P.O. Box 9266
Tel: +251-114-674423/674431
Fax: +251-114-668701
Website: http://berhanInsurance.com

Ethio-life and General Insurance s.c

Addis Ababa
P.O. Box 170791
Tel: +251-115-549650/1 or +251-115-549716
Fax: +251-115-549653
Email: elig.Insurance@ethionet.et

Global Insurance Company s.c

Addis Ababa
P.O. Box 180112
Tel: +251-111-567400,+251-111-565850
Fax: +251-111-566200
Email: info@globalInsurancesc.comglobalinsu@ethionet.et
Website: www.globalInsurancesc.com

Nile Insurance Company s.c

Addis Ababa
P.O. Box 12836
Tel: +251-114-426000
Fax: +251-114-426008
Email: info@nileInsurancesc.com
Website: www.nileInsurancesc.com

Ethiopian Insurance Company s.c

Addis Ababa
P.O. Box
Tel: +251-115-512400/517499/517499
Email: eic.mkt@ethinet.et
Website: www.eic.com.et

National Insurance Company of ethiopia s.c

Addis Ababa
P.O. Box 12645
Tel: +251-114-661129
Fax: +251-114-650660
Email: info@niceInsurance-et.com
Website: www.niceInsurance-et.com

Tsehay Insurance Company s.c

Addis Ababa
P.O. Box 56144
Tel: +251-111-559963
Fax: +251-111-559776
Email: tsehayInsurance@ethionet.et

ጤና ይስጥልኝ
አዳዲስ የቢዝነስ መረጃዎችና ዶክመንቶች ሲመጡ እንዲደርስዎ ይመዝገቡ
ጤና ይስጥልኝ
አዳዲስ የቢዝነስ መረጃዎችና ዶክመንቶች ሲመጡ እንዲደርስዎ ይመዝገቡ
select another Language »