አዲስ ንግድ ሥራ ፈቃድ ማውጣትና ማደስ

 ለአዲስ ንግድ ምዝገባ አገልግሎት ለማግኘት መሟላት ያለባቸው መስፈርቶች

                      I. ግለሰብ ነጋዴ

 1. አመልካቹ በውክልና ወይም በሞግዚት ከሆነ የውክልና ወይም የሞግዚት ህጋዊ ሰነድ፤
 1. የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር
 2. የአመልካቹ እና የተወካዩ የቀበሌ መታወቂያ ወይም የፀና ፓስፖርት ፎቶኮፒ
 1. ለንግድ ሥራው የተመደበውን ካፒታል የሚያሳይ ማስረጃ ከባንክ፣
 1. የአመልካቹ በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ የተነሳው ፓስፖርት መጠን ያለዉ 2 ጉርድ ፎቶግራፍ፤
 1. አመልካቹ የውጭ ባለሀብት ከሆነ የኢንቨስትመንት ፈቃድ / እንደ ሀገር ውስጥ ባለሀብት የሚቆጠር የውጭ ሀገር ዜጋ ከሆነ ከኢሚግሬሽን የተሰጠ ይህንኑ የሚያረጋግጥ ሰነድ፣
 1. ለንግድ ሥራ የሚጠቀምበት ቤት የራሱ ከሆነ የባለ ይዞታነት ካርታ፣ የኪራይ ከሆነ በሰነድ አረጋጋጭ የተረጋገጠ ሰነድ ወይም ሰነድ አልባ ወይም በሰነዶች ውል ማፅደቅ የመይቻል ከሆነ ጉዳዩ ከሚመለከተው መንግስታዊ አስተዳደር ማረጋገጫ፤

             II. አክሲዮን ያልሆኑ የንግድ ማኅበራት

 1. የማኀበሩ የፀደቀ መመስረቻ ጽሑፍ እና የመተዳደሪያ ደንብዋና ቅጂዎች፣
 1. ማመልከቻው የተፈረመው በወኪል ከሆነ በመስራች አባላት የተሰጠ የውክልና ሥልጣን ማረጋገጫ ሰነድ፣የሥራ አስኪያጁ እና የተወካዩ የቀበሌ መታወቂያ ወይም የፀና ፓስፖርት ፎቶኮፒ
 1. የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር
 2. ለንግድ ሥራው የተመደበውን ካፒታል 100% በዝግ የተቀመጠ የባንክ ማረጋገጫ ሰነድ
 1. ሥራ አስኪያጁ በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ የተነሳው ፓስፖርት መጠን ያለዉ 2 ጉርድ ፎቶግራፍ፤
 1. በማኀበሩ ውስጥ የውጭ አገር ዜግነት ያላቸው ግለሰቦች በአባልነት ካሉ እንደ አገር ውስጥ ባለሀብት የተቆጠሩበት ሠነድ ከኢሚግሬሽን ወይም የኢንቨስትመንት ፈቃድ እና የእያንዳንዳቸው የፀና ፓስፖርት ገጾች ፎቶኮፒ፣
 1. ለንግድ ሥራ የሚጠቀምበት ቤት የራሱ ከሆነ የባለ ይዞታነት ካርታ፣ የኪራይ ከሆነ በሰነድ አረጋጋጭ የተረጋገጠ ሰነድ፤

                    III .የአክስዮን ማኅበር

 1. የአክስዮን ማኀበሩ የፀደቀ መመስረቻ ጽሑፍ እና የመተዳደሪያ ደንብ ዋና ቅጂዎች፣
 1. ማመልከቻው የተፈረመው በወኪል ከሆነ በመስራች አባላት የተሰጠ የውክልና ሥልጣንማረጋገጫ ሰነድ ዋናና የተረጋገጠ ቅጂ
 1. የሥራ አስኪያጁ እና የተወካዩ የቀበሌ መታወቂያ ወይም የፀና ፓስፖርት ፎቶኮፒ
 1. የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር
 2. ከተፈረሙ አክሲዮኖች ሽያጭ ቢያንስ አንድ አራተኛው ገንዘብ ተከፍሎ በዝግ ሂሳብ መቀመጡን የሚያሳይ የባንክ ማረጋገጫ፣
 1. የሥራ አስኪያጁ በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ የተነሳው ፓስፖርት መጠን ያለዉ 2 ጉርድ ፎቶግራፍ፤
 1. በማኀበሩ ውስጥ የውጭ አገር ዜግነት ያላቸው ግለሰቦች በአባልነት ካሉ እንደ አገር ውስጥ ባለሀብት የተቆጠሩበት ሠነድ ከኢምግሬሽን ወይም የኢንቨስትመንት ፈቃድ እና የእያንዳንዳቸው የፀና ፓስፖርት ገጾች ፎቶኮፒ፣
 1. በውጭ አገር የተቋቋመ ድርጅት ከሆነ የተረጋገጠ የመተዳደሪያና መመስረቻ ፁሁፈ በኢትዮጲያ በነባር ድርጅት ውስጥ ሼር ለመግዛት የተወሰነበት የተረጋገጠ ቃለ ጉበኤ
 1. ለንግድ ሥራ የሚጠቀምበት ቤት የራሱ ከሆነ የባለ ይዞታነት ካርታ፣ የኪራይ ከሆነ በሰነድ አረጋጋጭ የተረጋገጠ ሰነድ፤

                  IV. የመንግስት ልማት ድርጅቶች

 1. ድርጅቱ የተቋቋመበት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ፎቶ ኮፒ
 1. ማመልከቻው የተፈረመው በወኪል ከሆነ በልማት ድርጅቱ በበለይ ሃላፊ የተፃፈ የውክልናደብዳቤ፣/የሥራ አስኪያጁ የምደባ ደብዳቤ
 1. የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር
 2. የሥራ አስኪያጁ እና የተወካዩ የቀበሌ መታወቂያ ወይም የፀና ፓስፖርት ፎቶኮፒ
 1. ድርጅቱ የተቋቋመበት ደንብ ላይ የተጠቀሰው ካፒታል
 2. የሥራ አስኪያጁ በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ የተነሳው ፓስፖርት መጠን ያለዉ 2 ጉርድ ፎቶግራፍ፤
 1. ለንግድ ሥራ የሚጠቀምበት ቤት የራሱ ከሆነ የባለ ይዞታነት ካርታ፣ የኪራይ ከሆነ በሰነድ አረጋጋጭ የተረጋገጠ ሰነድ፤

                   V. የንግድ እንደራሴ

 1. ነጋዴ/ወካዩ የንግድ ማህበር በተቋቋመበት አገር ወይም በሚሠራበት አገር የተመዘገበ ሕጋዊ ሕልውና ያለው መሆኑን በሚመለከተው አካል የተረጋገጠ ማስረጃ፣
 1. ማመልከቻው በውክልና ከሆነ በሚመለከተው አካል የተረጋገጠ የውክልና ህጋዊ ሰነድ፤
 1. የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር
 2. የአመልካቹ እና የተወካዩ የቀበሌ መታወቂያ ወይም የፀና ፓስፖርት ፎቶኮፒ
 1. ለበጀት ዓመቱ ለደመወዝና ለሥራ ማስኬጃ የሚሆን ቢያንስ 100 ሺህ (አንድ መቶ ሺህ) የአሜሪካን ዶላር ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባቱ ከባንክ የተሰጠ ማረጋገጫ፣
 1. የአመልካቹ በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ የተነሳው ፓስፖርት መጠን ያለዉ 2 ጉርድ ፎቶግራፍ፤
 1. አመልካቹ የውጭ አገር ዜጋ ከሆነ የንግድ እንደራሴነት የምስክር ወረቀት እንደተሰጠው ወዲያውኑ አግባብ ካለው የመንግስት መስሪያ ቤት የመኖሪያና የሥራ ፈቃድ አውጥቶ ለመቅረብ ግዴታ የገባበት ጹሁፍ፤
 1. ለንግድ ሥራ የሚጠቀምበት ቤት የራሱ ከሆነ የባለ ይዞታነት ካርታ፣ የኪራይ ከሆነ በሰነድ አረጋጋጭ የተረጋገጠ ሰነድ፤

  ለአዲስ ንግድ ሥራ ፈቃድ አገልግሎት ለማግኘት መሟላት ያለባቸው መስፈርቶች

       ሀ. ግለሰብ ነጋዴ
1. አዲስ ወይም የታደሰ የንግድ ምዝገባ
2. አመልካቹ በውክልና ወይም በሞግዚት ከሆነ  የውክልና ወይም የሞግዚት ህጋዊ ሰነድ፤
3. የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር
4. የአመልካቹ የቀበሌ መታወቂያ ወይም የፀናፓስፖርት ፎቶኮፒ
5. ለንግድ ሥራው የተመደበውን ካፒታል የሚያሳይ ማስረጃ፣
6. የአመልካቹ በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ የተነሳው ፓስፖርት መጠን ያለዉ 2 ጉርድ ፎቶግራፍ፤
7. አመልካቹ የውጭ ባለሀብት ከሆነ የኢንቨስትመንት ፈቃድ እንደ ሀገር ውስጥ ባለሀብት የሚቆጠር የውጭ ሀገር ዜጋ ከሆነ ከኢሚግሬሽን የተሰጠ ይህንኑ የሚያረጋግጥ ሰነድ፣
8. የብቃት ማረጋገጫ
9. ለንግድ ሥራ የሚጠቀምበት ቤት የራሱ ከሆነ የባለ ይዞታነት ካርታ፣ የኪራይ ከሆነ በሰነድ አረጋጋጭ የተረጋገጠ ሰነድና ወይም ውል መግባት የማይቻል ከሆነ ጉዳዩ ከሚመለከተው የመንግስት
አስተዳደር ማረጋገጫ ሰነድ
      ለ. አክሲዮን ያልሆነ የንግድ ማኅበራት
1. የማኀበሩ የፀደቀ መመስረቻ ጽሑፍ እና የመተዳደሪያ ደንብ ዋና ቅጂዎችና አዲስ ወይም የታደሰ የንግድ ምዝገባ፣
2. ማመልከቻው የተፈረመው በወኪል ከሆነ በመስራች አባላት የተሰጠ የውክልና ሥልጣን ማረጋገጫ ሰነድ፣
3. የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር
4. የሥራ አስኪያጁ የቀበሌ መታወቂያ ወይም የፀና ፓስፖርት ፎቶኮፒ
5. ለንግድ ሥራው የተመደበውን ካፒታል የሚያሳይ ማስረጃ፣
6. የሥራ አስኪያጁ በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ የተነሳው ፓስፖርት መጠን ያለዉ 2 ጉርድ ፎቶግራፍ፤
7. የብቃት ማረጋገጫ
8. ለንግድ ሥራ የሚጠቀምበት ቤት የራሱ ከሆነ የባለ ይዞታነት ካርታ፣ የኪራይ ከሆነ በሰነድ አረጋጋጭ የተረጋገጠ ሰነድ ወይም ውል መግባት የማይቻል ከሆነ ጉዳዩ ከሚመለከተው የመንግስት አስተዳደር ማረጋገጫ ሰነድ
9. በማኀበሩ ውስጥ የውጭ አገር ዜግነት ያላቸው ግለሰቦች በአባልነት ካሉ እንደ አገር ውስጥ ባለሀብት የተቆጠሩበት ሠነድ ወይም የኢንቨስትመንት ፈቃድ እና የእያንዳንዳቸው የፀና ፓስፖርት ገጾች ፎቶኮፒ፣
              ሐ . የአክስዮን ማኅበር
1. የአክስዮን ማኀበሩ የፀደቀ መመስረቻ ጽሑፍ እና የመተዳደሪያ ደንብ ዋና ቅጂዎችና አዲስ ወይም የታደሰ የንግድ ምዝገባ፣
2. ማመልከቻው የተፈረመው በወኪል ከሆነ በመስራች አባላት የተሰጠ የውክልና ሥልጣን ማረጋገጫ ሰነድ ዋናና የተረጋገጠ ቅጂ፣
3. የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር
4. የሥራ አስኪያጁ የቀበሌ መታወቂያ ወይም የፀና ፓስፖርት ፎቶኮፒ
5. ከተፈረሙ አክሲዮኖች ሽያጭ ቢያንስ አንድ አራተኛው ገንዘብ ተከፍሎ በዝግ ሂሳብ መቀመጡን የሚያሳይ የባንክ ማረጋገጫ፣
6. የሥራ አስኪያጁ በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ የተነሳው ፓስፖርት መጠን ያለዉ 2 ጉርድ ፎቶግራፍ፤
7. በማኀበሩ ውስጥ የውጭ አገር ዜግነት ያላቸው ግለሰቦች በአባልነት ካሉ እንደ አገር ውስጥ ባለሀብት የተቆጠሩበት ሠነድ ወይም የኢንቨስትመንት ፈቃድ እና የእያንዳንዳቸው የፀና ፓስፖርት ገጾች ፎቶኮፒ፣
8. ለንግድ ሥራ የሚጠቀምበት ቤት የራሱ ከሆነ የባለ ይዞታነት ካርታ፣ የኪራይ ከሆነ በሰነድ አረጋጋጭ የተረጋገጠ ሰነድ ወይም ውል መግባት የማይቻል ከሆነ ጉዳዩ ከሚመለከተው የመንግስት አስተዳደር ማረጋገጫ ሰነድ
9. የብቃት ማረጋገጫ
              መ . የመንግስት ልማት ድርጅቶች
1. ድርጅቱ የተቋቋመበት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ፎቶ ኮፒና አዲስ ወይም የታደሰ የንግድ ምዝገባ
2. ማመልከቻው የተፈረመው በወኪል ከሆነ በልማት ድርጅቱ ሃላፊ የተፃፈ የውክልና ደብዳቤ፣/የሥራ አስኪያጁ የምደባ ደብዳቤ
3. የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር
4. የሥራ አስኪያጁ የቀበሌ መታወቂያ ወይም የፀና ፓስፖርት ፎቶኮፒ
5. ድርጅቱ የተቋቋመበት ደንብ ላይ የተጠቀሰው ካፒታል
6. የሥራ አስኪያጁ በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ የተነሳው ፓስፖርት መጠን ያለዉ 2 ጉርድ ፎቶግራፍ፤
7. የብቃት ማረጋገጫ
8. ለንግድ ሥራ የሚጠቀምበት ቤት የራሱ ከሆነ የባለ ይዞታነት ካርታ፣ የኪራይ ከሆነ በሰነድ አረጋጋጭ የተረጋገጠ ሰነድ ወይም ውል መግባት የማይቻል ከሆነ ጉዳዩ ከሚመለከተው የመንግስት አስተዳደር ማረጋገጫ ሰነድ
           ሰ. የንግድ እንደራሴ
1. ወካዩ የንግድ ማህበር በተቋቋመበት አገር ወይም ወካዩ ነጋዴ በሚሠራበት አገር የተመዘገበ ሕጋዊ ሕልውና ያለው መሆኑን የሚያረጋግጥ ማስረጃናአዲስ ወይም የታደሰ የንግድ ምዝገባ ፣
2. ማመልከቻው በውክልና ከሆነ የውክልና ህጋዊ ሰነድ፤
3. የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር
4. የአመልካቹ የቀበሌ መታወቂያ ወይም የፀና ፓስፖርት ፎቶኮፒ

ለንግድ ምዝገባና ለንግድ ፈቃድ በአንድ ላይ ለማደስ መሟላት ያለባቸው መስፈርቶች

              I .ግለሰብ ነጋዴ

 1. አመልካቹ በውክልና ወይም በሞግዚት ከሆነ የውክልና ወይም የሞግዚት ህጋዊ ሰነድ፤
 1. በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ የተሰጠ የግብር ክሊራንስ
 1. የአመልካቹ የቀበሌ መታወቂያ ፤
 2. የአመልካቹ በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ የተነሳው ፓስፖርት መጠን ያለዉ 2 ጉርድ ፎቶግራፍ፤
 1. ያልታደሰ የንግድ ምዝገባና የንግድ ሥር ፈቃድ
 2. የአድራሻ ማረጋገጫ
 3. የታደሰ የብቃት ማረጋገጫ

          II .አክሲዮን ያልሆነ የንግድ ማኅበራት

 1. ማመልከቻው የተፈረመው በወኪል ከሆነ በመስራች አባላት የተሰጠ የውክልና ሥልጣን ማረጋገጫ ሰነድ፣
 1. በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ የተሰጠ የግብር ክሊራንስ
 1. የሥራ አስኪያጁ የቀበሌ መታወቂያ፤
 1. ለካፒታል ማረጋገጫ የኦዲት ሪፖርት
 2. የሥራ አስኪያጁ በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ የተነሳው ፓስፖርት መጠን ያለዉ 2 ጉርድ ፎቶግራፍ፤
 1. ያልታደሰ የንግድ ምዝገባና የንግድ ሥር ፈቃድ
 2. የታደሰ የብቃት ማረጋገጫ
 3. የአድራሻ ማረጋገጫ

             III. የአክስዮን ማኅበር

 1. ማመልከቻው የተፈረመው በወኪል ከሆነ በመስራች አባላት የተሰጠ የውክልና ሥልጣን ማረጋገጫ ሰነድ፣
 1. በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ የተሰጠ የግብር ክሊራንስ
 1. የሥራ አስኪያጁ የቀበሌ መታወቂያ፤
 2. ለካፒታል ማረጋገጫ የኦዲት ሪፖርት
 3. የሥራ አስኪያጁ በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ የተነሳው ፓስፖርት መጠን ያለዉ 2 ጉርድፎቶግራፍ፤
 1. ያልታደሰ የንግድ ምዝገባና የንግድ ሥራ ፈቃድ
 2. የአድራሻ ማረጋገጫ
 3. የታደሰ የብቃት ማረጋገጫ

            IV. የመንግስት ልማት ድርጅቶች

 1. ማመልከቻው የተፈረመው በወኪል ከሆነ በልማት ድርጅቱ የተፃፈ የውክልና ደብዳቤ፣
 1. በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ የተሰጠ የግብር ክሊራንስ
 1. የሥራ አስኪያጁ የቀበሌ መታወቂያ፤
 2. ለካፒታል ማረጋገጫ የኦዲት ሪፖርት
 3. የሥራ አስኪያጁ በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ የተነሳው ፓስፖርት መጠን ያለዉ 2 ጉርድ ፎቶግራፍ፤
 1. ያልታደሰ የንግድ ምዝገባና የንግድ ሥራ ፈቃድ
 2. የአድራሻ ማረጋገጫ
 3. የታደሰ የብቃት ማረጋገጫ

          V. የንግድ እንደራሴ

 1. ማመልከቻው በውክልና ከሆነ የውክልና ህጋዊ ሰነድ፤
 1. በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ የተሰጠ የግብር ክሊራንስ
 1. የአመልካቹ የቀበሌ መታወቂያ ወይም የፀና ፓስፖርት ፎቶኮፒ፤
 1. በበጀት ዓመቱ ከውጭ ለገባው 100 ሽህ የአሜሪካ ዶላር የባንክ ማረጋገጫ
 1. የአመልካቹ በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ የተነሳው ፓስፖርት መጠን ያለዉ 2 ጉርድ ፎቶግራፍ፤
 1. ያልታደሰ የንግድ ምዝገባና የእንደራሴ ምስክር ወረቀት
 1. የአድራሻ ማረጋገጫ
 2. የታደሰ የብቃት ማረጋገጫ
ጤና ይስጥልኝ
አዳዲስ የቢዝነስ መረጃዎችና ዶክመንቶች ሲመጡ እንዲደርስዎ ይመዝገቡ
ጤና ይስጥልኝ
አዳዲስ የቢዝነስ መረጃዎችና ዶክመንቶች ሲመጡ እንዲደርስዎ ይመዝገቡ
select another Language »